دانلود آهنگ شهاب مظفری مو سیاه

دانلود آهنگ جدید شهاب مظفری مو سیاه

دانلود آهنگ شهاب مظفری مو سیاه متن ترانه، پخش آنلاین با کیفیت اصلی 320 و 128 در رسانه شیک موزیک

Shahab Mozaffari – Black Hair

 شهاب مظفری مو سیاه

دانلود با کیفیت 320

دانلود با کیفیت 128


متن آهنگ شهاب مظفری مو سیاه

ﻋﺸﻖ ﻣﻮ ﺳﻴﺎه ی ﮔﻨﺪﻣﻰ ﻧﺖ آﺧﺮ ﭘﻴﺎﻧﻮﻣﻰ

ﺑﻴﺨﻮدی اﻳﻨﻪ ﻧﮕﻴﺮ دﺳﺘﺖ

اون ﺗﻮ ام ﻛﺴﻰ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻰ

ﭼﺸﻤﺎی ﺷﺮاﺑﺘﻮ ﺟﻤع ﻛﻦ

دﻟﺒﺮﻳﺘﻮ ﺧﻮاﻫﺸﺎ ﻛﻢ ﻛﻦ

وﻗﺘﻰ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﻰ دﻟﺘﻨﮕﻢ

اﻟﻜﻰ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻐﻠﻢ ﻛﻦ

ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ وﻟﻮ ﻣﻴﻜﻨﻰ

ﺗﻮ ﺑﺎد ﻛﻪ ﺑﻴﭽﺎره ﺑﺸﻢ

ﻫﻤﺶ از اون ﻛﺎراﻳﻰ ﻣﻴﻜﻨﻰ

ﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ

ﮔﻠﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺨﺮی

ﻣﻴﭽﻴﻨﻰ رو ﻣﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻴﺎم

ﺑﺒﺨﺶ ﺗﺮو ﺧﺪا ﻣﻨﻮ

واﺳﻪ دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﺎزﻳﺎم

ﻳﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﻪ ﺗﻮ

ﻣﻴﻜﺸﺘﻢ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ

ﻳﻪ ﻋﻤﺮ ﻳﻪ ﺧﺎﻃﺮه

ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﺎد ﻣﻦ ﺑﺮه

ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ وﻟﻮ ﻣﻴﻜﻨﻰ

ﺗﻮ ﺑﺎد ﻛﻪ ﺑﻴﭽﺎره ﺑﺸﻢ

ﻫﻤﺶ از اون ﻛﺎراﻳﻰ ﻣﻴﻜﻨﻰ

ﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ

ﮔﻠﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺨﺮی

ﻣﻴﭽﻴﻨﻰ رو ﻣﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻴﺎم

ﺑﺒﺨﺶ ﺗﺮو ﺧﺪا ﻣﻨﻮ

واﺳﻪ دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﺎزﻳﺎم

دانلود دیگر آهنگ های این خواننده

دانلود آهنگ های شهاب مظفری

آهنگ های دیگر شهاب مظفری