دانلود آهنگ ابی گل سرخ

دانلود آهنگ ابی گل سرخ

دانلود آهنگ ابی گل سرخ از آلبوم ستاره دنباله دار با کیفیت عالی به همراه متن این آهنگ

Ebi – Gole Sorkh

ابی گل سرخ

دانلود با کیفیت 320


متن آهنگ گل سرخ از ابی

شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران
عشقی به نام مردم قلبی به شکل ایران
شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران
عشقی به نام مردم قلبی به شکله ایران

ای هم عزای خسته ای هم تباره زخمی
مایوس و دلشکسته آه ای سواره زخمی
هنوز هم در رگ ما خون امید جاری ست
با عاشقان فردا نه غم نه سوگواری ست
هر چند که عاشقان را شب است و تیر باران
اگرچه سهمه یاران شکنجه ست و زندان
شکفته چون گله سرخ بر سینه های یاران
عشقی به نام مردم قلبی به شکل ایران

بی وحشت از بد و درد در شام های ممتد
این شیر آسیا را بخوان که سر فَرازد
آنک قیام خورشید با دست های مردم
از موجهای دریا تا دشت و کوه و گندم
شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران
عشقی بنام مردم قلبی به شکل ایران
شکفته چون گله سرخ بر سینه های یاران
عشقی بنام مردم قلبی به شکل ایران

آلوده گرچه دست جلادهای دشمن
به خونه همسره تو به خونه کودکه من
اگرچه مانده خِیلِ نعش شهید بر خاک
کاوه هنوز هم با ماست بگو بگو به ضحاک
شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران
عشقی به نام مردم قلبی به شکل ایران
شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران
عشقی به نام مردم قلبی به شکل ایران


دانلود دیگر آهنگ های این خواننده

دانلود اهنگ های ابی

آهنگ های دیگر ابی